Welcome to Toogethr Customer Service!

Stay updated with announcements, get answers from the community and share your feature suggestions with us.
You can also submit a request or send us an email at support@toogethr.com.

 
 

Toogethr support

Leon Pals 28 december 2012 Aan de slag

Toogethr kun je gebruiken via een mobiele app of via een browser. 

Toogethr ondersteunt de volgende web browsers:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox

Toogethr ondersteunt de volgende mobiele web browsers:

 • Android
 • Chrome Mobile
 • iOS Safari

We ondersteunen specifiek de huidige en vorige grote versie van deze browsers op een voortschrijdende basis. Wanneer een nieuwe versie wordt uitgebracht, start de ondersteuning van die versie en stopt de ondersteuning van de derde meest recente versie. 

Bij Toogethr zijn we toegewijd aan het ontwikkelen van applicaties op basis van open standaarden die verder gaan dan de grenzen van traditionele software. De snelheid, veiligheid en nieuwe mogelijkheden die beschikbaar zijn in moderne, up-to-date browsers zorgen ervoor dat we de keuze maken om geen oude browser technologie te ondersteunen.

Als je een andere browser gebruikt of een oudere versie, dan kan het werken, maar wij weten dat niet. Wij horen het graag van je.

Browser instellingen

Om Toogethr te kunnen gebruiken moeten je browsers cookies en Javascript ondersteunen.

Internet Explorer gebruikers specifiek

Internet Explorer 11 is gelanceerd op 17 oktober 2013, en als gevolg daarvan, bieden we geen ondersteuning meer voor Internet Explorer 9. Organisaties die afhankelijk zijn van oude versies van Internet Explorer op Windows XP kunnen een duale browser strategie overwegen.

Martin Voorzanger 13 december 2011 Getting started

Toogethr can be used as mobile app or with a browser.

Toogethr supports the following web browsers :

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox

Toogethr supports the following mobile web browsers:

 • Android
 • Chrome Mobile
 • iOS Safari

We support the current and previous major versions of these browsers on a rolling basis. When a new version is released, we begin supporting that version and stop supporting the third most recent version. 

At Toogethr we are dedicated to develop applications based on open standards that go beyond the limits of traditional software. Performance, security and new capabilities available in modern, up-to-date browsers has lead us to the decision to not support old browser technology.

If you use another browser or an older version, then it  may work just fine, but we don't know. Please tell us.

Browser settings

All browsers must have cookies and JavaScript enabled in order to use Toogethr .

Internet Explorer users specifically

Internet Explorer 11 is launched on October 17, 2013 , and as a result, we no longer support Internet Explorer 9. Organizations that depend on old versions of Internet Explorer on Windows XP could consider a dual strategy browser .